Thẻ: Tôn giáo

  • Có nên đi theo tôn giáo nào không

    Đến giờ, dù đã tìm hiểu một số tôn giáo lớn trên thế giới nhưng mình vẫn chưa theo một tôn giáo cụ thể nào cả. Tôn giáo tồn tại được vì ít nhiều nó đều có cái hay nhất định. Những người yếu đuối cần tìm chỗ dựa về mặt tinh thần, họ tìm […]