Thẻ: Phương tiện

  • Bảo bối 寶貝

    Câu chuyện Bảo bối Bảo bối, tiếng trung là 宝贝 (phồn thể: 寶貝) Người xem phim tây du ký sẽ thấy những nhân vật mạnh nhất là nhân vật sở hữu bảo bối mạnh. Ngoài phép thuật, gọi nôm na là năng lực, thì bảo bối hộ thân là thứ quan trọng thậm chí hơn […]