Thẻ: Phương pháp thoát khổ

  • Làm sao để thoát khổ

    Bài học lớn nhất Hải Khang đã học được là: Muốn thoát khổ thì bản thân không được sợ khổ. Khi ta không còn sợ khổ nữa, ta sẽ biết cách để chiến thắng cái khổ. Hải Khang, với tinh thần Võ sĩ đạo Những cái khổ của con người Cái khổ của con người […]