Thẻ: Phương pháp quản lý

  • Làm sao để lưu giữ tri thức

    Thời hạn sử dụng Nhiều người sẽ nghĩ rằng, ta cần lưu giữ tri thức thì mua sách cất vào tủ. Đây cũng là cách thường thấy, nhưng chưa đủ. Bởi sách là tri thức của người khác, nó đúng với tác giả viết ra, nhưng chưa chắc đã đúng với mình. Hơn nữa, có […]