Thẻ: Lãnh đạo

  • Phát triển Nhà lãnh đạo bên trong bạn

    Khi nhìn ra vấn đề, cần Nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề Đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết Lên danh sách các mục tiêu, cột mốc cần hoàn thành Tập hợp người tài vào Team Huy động nguồn lực cần thiết Xây dựng bảng công việc để hoàn thành các mục tiêu […]