Tác phẩm


Chuyển Dịch

Chuyển Dịch là một tác phẩm theo trường phái triết học của Đạo gia. Tác phẩm được xây dựng, phát triển, và quản lý bởi Kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trình.

Kỹ sư Tiến Trình xây dựng tác phẩm vì lý do gì? thì có khác với nhiều tác giả khác, thường phải là có mục đích gì đó. Nhưng tác giả Tiến Trình xây dựng tác phẩm vì thấy rằng thời điểm này trong cuộc đời mình một tác phẩm như này ra đời là phù hợp. Mọi thứ nó đến thuận theo tự nhiên, thật sự là rất tự nhiên.

Ngày 21.04 trong thế giới của Chuyển Dịch được gọi là Ngày Khai Sáng. Bởi đó là ngày mà tâm thức của Trình đã đủ trong để ánh sáng tri huệ chiếu xuyên qua được. Đó là ngày Kỹ sư Nguyễn Tiến Trình viết những dòng chữ đầu tiên vào bộ tác phẩm Quang Vũ, một tác phẩm nội thuộc Chuyển Dịch

Ngày 07.07 trong thế giới của Chuyển Dịch được gọi là Ngày Khai Sinh. Bởi đó là ngày tên miền Chuyendich.com được đăng ký. Một điều thật kỳ lạ là Kỹ sư Nguyễn Tiến Trình là người đầu tiên và duy nhất đăng ký tên miền Chuyển Dịch trên thế giới.

Trong vũ trụ Chuyển Dịch có hai loại hình tác phẩm. Tác phẩm nội thuộc và tác phẩm ngoại thuộc.

Tác phẩm nội thuộc là những tác phẩm do Kỹ sư Nguyễn Tiến Trình, hoặc người của Chuyển Dịch xây dựng và phát triển. Chuyển Dịch có toàn quyền với loại tác phẩm này.

Tác phẩm ngoại thuộc là những tác phẩm khách hàng, người dùng, đối tác xây dựng trên nền tảng công nghệ Chuyển Dịch. Chuyển Dịch chỉ giữ vai trò host, chứ không nắm quyền quản lý và sở hữu.

Các tác phẩm nội thuộc

Trước tiên nói về bộ tác phẩm Quang Vũ Thiên Hạ Anh Hùng

https://quangvu.chuyendich.com

Trang mạng Quang Vũ được xây dựng dành cho những người muốn tu dưỡng bản thân, xây dựng nhân cách, đạo đức, trao dồi tri thức triết học, văn hoá truyền thống.

Trên cơ sở của sự học tập, tu dưỡng và rèn luyện, bạn sẽ tự xây dựng nên cho mình những cách nhìn nhận mới về cuộc sống, xây dựng thái độ sống, nếp sống và thói quen có lợi cho bản thân và sự phát triển chung của xã hội.

Đạo lý sâu xa nhất mà Quang Vũ chuyển tải tới bạn là Đạo lý của Kẻ mạnh.

Trí tuệ và đạo lý của Kẻ mạnh.

Làm người, việc đầu tiên cần rèn luyện cho mình là cái Hùng tâm Dũng khí. Tiếp sau đó đến xây dựng trí tuệ cho bản thân.

Có bản lĩnh sống, có trí tuệ rồi mới nhận biết được bản thân, nhận biết được thế giới quanh ta.

Trên cơ sở của sự nhận biết đó mới đưa ra quyết định hành động.

Có quyết định đúng, hành động mới tạo ra kết quả có lợi.

Tóm tại, cái gốc của Thành công phát xuất từ chính bạn. Bạn là người làm chủ cuộc đời của mình.

Trong xã hội có nhiều giai tầng khác nhau. Mỗi người xuất phát từ điện kiện, hoàn cảnh, môi trường cụ thể.