Dàn ý xây dựng nội dung Phát triển dự án kinh doanh


Đây là các đầu mục mình sử dụng để tạo khung nội dung cho hồ sơ dự án kinh doanh. Bám vào các ý chính này mình sẽ bao quát được bức tranh tổng thể

Các đề mục gồm có

 1. Các chi phí cần phải bỏ ra để có được những thứ My_Business muốn có
 2. Các cột mốc của My_Business
 3. Các giá trị cốt lõi của My_Business
 4. Các lợi ích My_Business mang lại
 5. Các nguồn thu nhập của My_Business
 6. Cách đối tượng khách hàng, người dùng của My_Business
 7. Chu trình tăng giá trị cho khách hàng
 8. Giải quyết vấn đề theo cách thức của My_Business
 9. Khách hàng nói về My_Business
 10. Lợi thế cạnh tranh của My_Business
 11. Mô hình cung cấp dịch vụ của My_Business
 12. Mô hình hỗ trợ khách hàng của My_Business
 13. Những câu hỏi thường gặp FAQs dành cho khách hàng
 14. Những câu hỏi thường gặp FAQs dành cho nhân viên
 15. Những thay đổi diễn ra sau khi My_Business xuất hiện
 16. Những thay đổi sau khi sử dụng My_Business
 17. Những ưu điểm nổi trội của My_Business
 18. Quá trình thay đổi của khách hàng
 19. Sứ mệnh của My_Business
 20. Tầm nhìn của My_Business
 21. Trang đích Landing pages
 22. Trình tự các bước dẫn dắt khách hàng
 23. Ý nghĩa từ My_Business
 24. Ý nghĩa xã hội


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.