Cộng đồng những con người Sống trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia


Chuyển Dịch là nơi tạo dựng cộng đồng những con người SỐNG TRÁCH NHIỆM, YÊU THƯƠNG VÀ SẺ CHIA

Một số nội dung

  1. Những cuốn sách giúp bạn trở thành người sống trách nhiệm, biết yêu thương và sẻ chia
  2. Các nghĩ của người sống trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia
  3. Các thói quen của người sống trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia
  4. Những việc làm cụ thể của người sống trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia
  5. Hoàn cảnh sống làm biến đổi con người trở thành người biết sống có trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia
  6. Các mối quan hệ giúp làm biến đổi con người trở thành người biết sống có trách nhiệm, yêu thương và sẻ chia


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.