Có nên đi theo tôn giáo nào không


Đến giờ, dù đã tìm hiểu một số tôn giáo lớn trên thế giới nhưng mình vẫn chưa theo một tôn giáo cụ thể nào cả.

Tôn giáo tồn tại được vì ít nhiều nó đều có cái hay nhất định. Những người yếu đuối cần tìm chỗ dựa về mặt tinh thần, họ tìm đến với tôn giáo như một liều thuốc an thần, cho họ cảm giác bình an.

Nếu cần theo một tôn giáo nào đó, thì tôn giáo mình đi theo là ĐẠO LÝ CỦA KẺ MẠNH.

Khác với những lời khuyên trong các tôn giáo, trong thực tế cuộc sống, tìm bình yên chỉ có cách là đối mặt và chiến đấu mới có được bình yên.

Đọc thêm: Đạo lý sinh tồn và xử thế của kẻ mạnh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.