Chuyển Dịch – Thuận theo tự nhiên


Tóm tắt nội dung

Bài viết nói về nguyên nhân hình thành trang mạng Chuyển Dịch

Các nội dung chính

Nội dung bài viết

Chào mừng bạn đến với trang web Chuyển Dịch.

Trang web được thành lập bởi kỹ sư Nguyễn Tiến Trình.

Là một người có nhiều câu hỏi về thế giới quan, Trình đã kiếm tìm nguyên nhân hình thành nên những điều mình nhìn thấy. Nếu như chỉ đặt vấn đề trong thế giới công nghệ thông tin thì hiểu về ngành khoa học máy tính đã có thể trả lời được nhiều câu hỏi. Khi đặt vấn đề trong thế giới thực, để tìm ra các cặp nguyên nhân- kết quả cần phối hợp nhiều góc nhìn vấn đề, nhiều loại hình tri thức – lý luận.

Nhận thức và Tư duy của Trình tiếp thu sự ảnh hưởng của triết học cổ phương Đông và phương pháp luận duy vật biện chứng của phương Tây.

Sâu thẳm của triết học phương Đông là nguyên lý của hai mặt đối lập (Âm và Dương), học thuyết Ngũ hành. Kinh Dịch đề cập đến các trạng thái biến đổi khi âm dương phối hợp với nhau hình thành nên các trạng thái khác biệt.

Chữ Dịch của Chuyển Dịch, Kinh Dịch là 易 – giải nghĩa ra là thay đổi, biến đổi.

Dịch 易 biểu diễn quy luật vận động và biến đổi của vạn vật trong vũ trụ.

Những hiện tượng bạn vẫn thấy hàng ngày trong cuộc sống là ngày và đêm, xuân hạ thu đông, trái đất quay quanh mặt trời, con người đi lại, các chuyến bay từ nơi này tới nơi khác, sự giao thương diễn ra ở khắp mọi nơi, ….

Tất cả mọi chuyện diễn ra được gói gọn bởi chữ Dịch 易.

Hệ phương pháp luận Duy vật biện chứng nổi lên từ tác phẩm của nhà triết học Karl Marx. Được chọn là nền tảng lý luận cho các xã hội theo chủ nghĩa Mác. Phương pháp nêu lên rằng lý luận phải gắn với thực tiễn. Lấy thực tiễn để chứng minh tính đúng đắn của lý luận.

Để xây dựng thế giới quan, cần chú trọng tư duy duy vật biện chứng, quan tâm và thúc đẩy sự phát triển của khoa học và ứng dụng công nghệ.

Trên quan điểm của cá nhân, Trình cho rằng cần hài hoà giữa hai phương pháp luận Duy tâm và Duy vật. Nếu chỉ chú trọng và duy vật biện chứng thì sẽ không có quãng thời gian Tiến Trình tìm hiểu, nghiên cứu về học thuyết phương Đông cổ đại, các tư tưởng siêu hình đề cập đến trong đạo Phật, đạo Giáo.

Giữa tính siêu hình và tính thực chứng cần song song.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.