Chữ Tân 新 và câu chuyện đổi mới


Chuyển Dịch để làm gì…

Chuyển Dịch là để tìm ra cái mới, tạo ra cái mới, đón nhận cái mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.